بادی کد چیست؟ آشنایی با سیستم رمز دهی بدن و درمان موثر بیماری‌ها

بادی کد

بادی کد چیست؟

بادی کد تکنیکی برای شناسایی و رفع مشکلات ذهنی، روحی و جسمی است ممکن است برایتان سوال باشد که ارتباط بادی کد با ایموشن کد چیست؟ این تکنیک در ادامه تکنیک ایموشن کد توسط دکتر بردلی نلسون ابداع شده است. در طی جلسات درمانی بادی کد نیاز به جدول ایموشن کد خواهید داشت. این سیستم طی سال‌ها کار روی کیس هایی من جمله بیماری های مزمن به دست آمده است.

سیستم بادی کد چگونگی رفع عدم تعادل بین ۶ حوزه مهم رو آموزش میدهد که این ۶ حوزه شامل: پاتوژن ها، جابه جایی ها، تغذیه و سبک زندگی، مدارها و سیستم بدن و سموم و انرژی میباشد.


این سیستم به ما کمک میکند تا ریشه بیماری ها را که حتی متخصصین هم نمیتوانند آن را تشخیص دهند پیدا و رفع کنید. همچنین میتوانید با استفاده از بادی کد از بروز بیماری ها پیشگیری کنید.


از این تکنیک به عنوان مکمل درمان استفاده کنید نه درمان اصلی! آن را جایگزین درمان پزشکی نکنید.


شما با این تکنیک میتوانید تعادل را به سیستم انرژی بدن بازگردانید که این تعادل میتواند شفا بخشی را به ارمغان آورد و بیماری هایی چون خودایمنی و تضعیف سیستم ایمنی بدن و تمام بیماریهای ناشی از اضطراب و استرس، سرطان، و تمام عدم تعادل ها در اندام ها بافتها را بهبود بخشید.
در این تکنیک نیز مانند ایموشن کد با استفاده از تست عضله با ضمیرناخودآگاه ارتباط برقرار کرده و عدم تعادل های بدن را شناسایی و رفع میکنیم.

مقاله تحت عنوان “ایموشن کد چیست؟” به بررسی و شرح کامل چگونگی جواب گرفتن از ناخودآگاه و تست عضله پرداختیم.


۶ نوع عدم تعادل در همه بیماری ها


همه عدم تعادل های بدن شامل:


انرژی (احساسات افکاری که تبدیل به عامل عدم تعادل میشوند )


• سیستم ها و چرخه ها ( سازمان انرژی بدن )


• سموم ( مانند مواد شیمیایی و فلزات سنگین)


• عدم توازن قسمت های ساختاری بدن ( استخوان و دیگر بافت های بدن )


• پاتوژن ها ( عوامل عفونت مثل ویروس، باکتری، قارچ، کپک و انگل ها )

بادی کد و انرژی


ناهماهنگی انرژی شامل احساسات گیرافتاده، دیواره قلبی، طنین عاطفی، تروما یا آسیب بعد از سانحه، آلرژیهای جسمی و ذهنی و عدم تحمل غذایی، عدم هماهنگی روانی و انرژی های تهاجمی میباشد که اغلب متاثر از دیگران است.


سیستم بادی کد و آلرژی جسمی و غذایی


اگر فردی دارای حساسیت جسمی ست باید در ابتدا ماده ی حساسیت زا را شناسایی کرد، با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد* مشخص کنید که این ماده به کدام دسته از آلرژن ها تعلق دارد، بعد از شناسایی میتوانید علت اصلی آن را نیز شناسایی کنید. بعد از شناسایی علت زمینه ای و حذف آن با کشیدن سه بار آهن ربا بر مریدین، آلرژی را رها کنید.
به عنوان مثال: احساس گیرافتاده ای باعث عدم تعادل معده شود و هضم یک غذای خاص را دچار مشکل کند، به محض ورود غذا به معده، بدن آن را بعنوان آلرژن شناسایی کرده و واکنش محافظتی آلرژی را بروز میدهد، در اینجا احساس گیر افتاده علت زمینه ای ست و با رها کردن آن میتوان آلرژی را نیز برطرف کرد.


سیستم بادی کد و آلرژی ذهنی

آلرژی های ذهنی به انرژی های منفی و پنهان شده در بدن گفته میشود که واکنش منفی را نسبت به فکر حساسیت زا ایجاد میکند.

مثلا اگر کسی به پول حساسیت دارد ممکن است که در گذشته رابطه منفی با پول و یا احساس منفی درباره پول را داشته باشد.

در اینجا هم بعد از شناسایی ایده اصلی با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد، علت های اصلی آن را شناسایی و رها کنید و در نهایت آلرژی ذهنی را به سه بار حرکت آهن ربا رها کنید.

سیستم بادی کد و انرژی های تهاجمی

انرژی های تهاجمی به تحربفات ارژیکی اشاره دارد که اغلب توسط ضمیرناخودآگاه دیگران ایجاد میشود که شامل بند ارتباطی، خرابکارها، پیشنهادات هیپنوتیزم، موجودات و نفرین ها میباشد.

بند ارتباطی در بادی کد چیست؟

بند یا طناب ارتباطی به اتصال پر انرژی بین دو فرد گفته میشود. شناسایی بند ارتباطی با استفاده از بادی کد، به این معنی ست که فرد بصور غیرمعمول با فرد دیگر ارتباط دارد و این طناب انرژیکی اتصال سالمی را ایجاد نکرده بلکه باعث تبادل انرژی منفی بین دو فرد میشود، از رایج ترین بندهای ارتباطی مضر طناب انرژی روده به روده میباشد که باعث مشکلات گوارشی نیز میشود. بعد از شناسایی این بندها با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد میتوان با حرکت سه بار آهن ربا بر روی مریدین آن را رها و پاره کرد.

بادی کد و پیشنهادات بعد از هیپنوتیزم

پیشنهادات بعد از هیپنوتیزم به انرژی ناشی از بیانات منفی گفته میشود که توسط اشخاص به ذهن میرسد. ماگر پیشنهادات منفی در ذهن ناخودآگاه قرار گیر، بر افکار و احساسات فرد اثر میگذارد.
بطور مثال پیام های پنهان در موسیقی، تبلیغات و فیلم ها اشاره به این نوع پیشنهادات دارد. بعد از شناسایی جملات با سه بار حرکت آهن ربا، آن را رها کنید، توجه داشته باشید اگر در نقشه ذهنی بادی کد به این مشکل رسیدید، با استفاده از شهود و پرسش های مناسب، پیشنهادات بعد از هیپنوتیزم را شناسایی و بعد اقدام به رهاسازی کنید.

بادی کد و نفرین

نفرین یک زمینه از انرژی بسیار منفی ست که به طور عمد در میدان انرژی فرد دیگر کاشته میشود. این انرژی های منفی در بدن شخص نفرین شده جای میگیرد و مانند احساسات گیرافتاده میتواند در هرجایی پیدا شود و باعث درد و خود تخریبی شود. اگر در حل مشکلی با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد به نفرین رسیدید، میتوانید آهن ربا را سه 

8بار بر روی مریدین کشیده و آن را رها کنید ولی اگر نیاز به اطلاعات بیشتری بود با پرسیدن سوالاتی از این دست که از چه شخصی بوده، هدف از نفرین چه بوده و یا از مکان فیزیکی که در آن هست جزئیات بیشتری را کسب کنید تا اجازه رهاسازی توسط ضمیرناخودآگاه داده شود.

بادی کد سیستم ها و مدارها

در این بخش عدم تعادل ها در مدارها، اندام ها، غدد، اتصالات عضله،چاکراها و مریدین ها، سیستم بدن من جمله سیستم ایمنی، عصبی، گردش خون، تولید مثل، تنفسی، گوارشی و… توسط سیستم بادی کد بررسی میشود.
زمانی که با تکنیک بادی کد آشنا شدم یکی از موارد جالبی که به آن برخوردم، عدم تعادل یکی از اندام ها به دلیل قطع ارتباط با روح بود، متعجب شدم که چطور چنین چیزی ممکن است؟! اگر اتصال روح با بدن قطع شود که مرگ اتفاق میفتد، پس قطع ارتباط اندام فیزیکی با روح چیست؟!

در ادامه این بخش به شرح مفاهیم ارتباط بدن فیزیکی با روح، فیزیکی با فیزیکی و روح با روح میپردازیم.


بادی کد و قطع ارتباط


برای درک این مفهوم لازم هست که درباره ماهیت دوگانه خودمان بدانید، دکتر نلسون بر این معتقد هست که انسانها بعنوان یک هوش مجزا ، بدون آغازی وجود داشته اند و سالها قبل خالق هستی هوشهای ما را در بدن روحی قرار داد، طبق علوم شرقی بدن روحی ما بهترین تصویر از بدن فیزیکی مارا معرفی میکند

قالب روح بدن


روح بدن شبیه یک طرح برای بدن فیزیکی ست که در آن رشد میکند، بدن روحی بدن فیزیکی را پر میکند و نیروی حیاتی را به بدن فیزیکی میدهد

بادی کد و قطع ارتباط روحی/فیزیکی


وقتی بدن فیزیکی از بدن روحی جدا میشود، آن را قطع ارتباط فیزیکی/ روحی میگوییم. این امکان وجود دارد که روح و فیزیک تا حدودی ارتباطشان مختل شود و ما هنوز زنده بمانیم ولی ممکن نیست احساس خوبی داشته باشیم و اگر این ارتباط روح با بدن فیزیکی بطور کامل قطع شود مرگ رخ خواهد. روح جایی ست که باید باشد اما تونایی آن برای ارتباط با بدن فیزیکی تا حدودی ضعیف شده است.
نتیجه قطع ارتباط عدم هماهنگی اندام ها، غدد، استخوان ها و.. .میشود و باعث سیستم ایمنی ضعیف و درد میشود.

اصلاح قطع ارتباط روح/جسم


بعد از شناسایی قطع ارتباط روح/ فیزیک با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد، علت های اساسی را تشخیص داده و با اصولب که در آموزش تکنیک ایموشن کد گفته شد آنها را رها کنید.
در قدم نوبت اتصال روح و جسم هست، دقت کنید اگر این روح است که از بدن فیزیکی جدا شده، با سه بار حرکت آهن ربا بر روی مریدین آن را اصلاح کنید، اگر بدن فیزیکی ست که ارتباطش با روح قطع شده به همین صورت عمل کنید، ولی اگر این قطع ارتباط از هر دو مسیر رخ داده است به نیت اصلاح ارتباط روح به جسم آهن ربا را سه بار از بالا تا پایین مریدین حرکت دهید و برای اتصال بدن فیزیکی به روح آهن ربا را سه بار از پایین تا بالای مریدین حرکت دهید.

بادی کد و ارزیابی قطع ارتباط روح از بدن


برای اصلاح قطع ارتباط در حین اینکه اهن ربا را بر روی مریدین حرکت میدهیم میگویید”من الآن روحت را ۱۰۰ درصد به بدن فیزیکی ات جایی که به ان تعلق داری برمیگردانم” بعد از اینکار دوباره درصد اتصال را تست کنید اگر ۱۰۰ درصد نبود دوباره اینکار را انجام دهید تا زمانی که متوجه شوید اتصال بطور ۱۰۰ درصد برقرار است.

بادی کد و قطع ارتباط روح/روح


میتواند پارگی یا شکست در روح یا انرژی بدن اتفاق بیفتد که موجب قطع ارتباط بخش های مختلف روح میشود. بعنوان مثال قطع ارتباط روح/روح قلب به عنوان شکستگی قلب شناخته میشود، که این نشان میدهد قلب به چند قسمت شکسته شده و با یکدیگ ارتباطی ندارند.

بادی کد و اصلاح قطع ارتباط روح/روح


با استفاده از تست میزان ارتباط ان را اندازه بگیرید به عنوان مثال ارتباط بین دو دریچه قلب روحی ۶۰ درصد است، علل اساسی را با توجه به نقشه ذهنی بادی کد و جدول ایموشن کد شناسایی و رها کنید. و برای اتصال روح/ روح به نیت اتصال ۱۰۰در صدی آهن ربا را سه بار بر روی مریدین حرکت دهید.
فراموش نکنید که برای اطمینان حتما میزان اتصال را بپرسید که اگر ۱۰۰ درصد نبود حرکت آهن ربا را دوباره و چندباره تکرار کنید تا اتصال بطور کامل برقرار شود.

بادی کد و قطع ارتباط فیزیک/فیزیک


این نوع قطع ارتباط بین دو بخش فیزیکی که معمولا هم در یک ناحیه مریدین هستند اتفاق میفتد.همیشه علل اساسی برای این نوع قطع ارتباط وجود دارد بنابراین در اینجا هم با نقشه ذهنی بادی کد و جدول ایموشن ک اقدام به شناسایی و رهایازی آنها کنید و در نهایت اتصال را با سه بار چرخش آن ربا برقرار کنید و حتما میزان ارتباط را تا برقراری ۱۰۰ درصدی اتصال بررسی کنید.

بادی کد و سموم


انواع مختلف سموم وجود دارند که بر بدن ما تاثیر میگذارند که در این بخش از بادی کد شامل دسته بندی های زیر است:

• فلزات سنگین مثل سرب، جیوه، آلومینیوم و…

• مواد اضافه مثل رادیکالهای آزاد و سوخت و ساز اضافی

• فرکانسهای الکترومغناطیس مثل میکرو ویوها، رنگ، اشعه و…

• مواد شیمیایی مثل افزودنی های غذایی چون هومکتانت،قند و شکر سفید، الکل، سموم پزشکی چون داروها، واکسیناسیون و…

• پریون که پروتئین های تغییر شکل یافته بدن هستند.

• سموم میکروبی که فرآورده های فرعی آلودگی ها ست

• سموم دندانی مثل کاویتاسیون، آمالگام جیوه

درمان انرژیک سموم با بادی کد


سموم را مانند ابرهای انرژی در نظر بگیرید، وقتی ماده سمی و اطلاعات ضروری دیگر را پیدا میکنید میتوانید با سه بار حرکت آهن ربا بر روی مریدین ها آن را رها کنید، در برخی موارد درمان انرژیکی میتواند کافی باشد که معمولا زمانی که سموم کم هستن و اندام های بدن به خوبی عمل

 میکنند، این اتفاق میفتد در غیر این صورت نیاز به توصیه ها و برخی محصولات پاکسازی سموم خواهید داشت.


پاکسازی سموم در بادی کد


اگر سموم تنها با چرخش آهن ربا دفع نشد، برای پاکسازی انواع سموم توسط نقشه ذهنی بادی کد به درمان آنها نیز هدایت میشوید.اما ممکن است که به برخی ازمحصولاتی که در نقشه ذهنی اشاره شده دسترسی نداشته باشید میتوانید با متد دیگر جایگزین کنید و سموم روده، کبد، کلیه، صفرا و دیگر سموم را دفع کنید.
نکته
نکته ای که در این باده وجود دارد این است که احساسات گیرافتاده و دیگر موارد عدم تعادل انرژیکی مسمومیت زدایی را مشکل تر میکنند. به ععنوان مثال اگر در کبدتان که اندام مهمی در مسمومیت زدایی ست، احساس گیرافتاده با عدم تعادلی وجود داشته باشد، عملکرد کبد ۱۰۰ نخواهد بود و خلاص شدن از مواد سمی را سخت خواهد کرد.

بادی کد و عدم توازن ساختاری بدن


تغییرات ساختاری مهم ترین منبع عدم تعادل بدن هستند. میتوان با مراجعه به پزشک کایروپراکتیک درمان کرد.
همان طور که در مقاله ایموشن کد اشاره شد دکتر برادلی نلسون مبدع این تکنیک، خود پزشک کایروپراکتیک میباشد.
با استفاده از سیستم بادی کد میتوانید تغییرلت ساختاری را شناسایی و اصلاح کنید و بشما یاد میدهد که چگونه به بدنتان برای دست یابی و بازسازی تغییر و تعادل مناسب کمک کنید.


از ستون فقرات رشته های عصبی مربوط به اندام ها و غدد منشعب میشود، تنظیم و هم ترازی مهره ها به پیامها اجازه میدهد که آزادانه در امتداد عصب جاری شود.وقتی ستون فقرلت تغییر میکند باعث انتقال ضعیف پیام عصبی بین مغز و اندام و غدد میشود که اغاب این مساله باعث تضعیف سلامتی اندام با بافت میشود و حتی باعث بیماری های احتمالی میشود.
احساسات گیرافتاده رایج ترین علت تغییرات هستند، آنها میتوانند باعث تحریک بافت شوند که منجر به عدم تعادل عضله و تغییر در بافت ها و استخوان ها میشود.

تشخیص تغییرات ساختاری با بادی کد


اول از همه با شیوه تست عضله بپرسید “آیا یک تغییر ساختاری داری؟” اگر جواب مثبت بود برای اطلاعت بیشتر میتوانید بپرسید “آیا تغییر ساختاری در کمر (یا استخوان و یا اندام خاص) دارید؟”
فرص کنید فردی تغییر ساختاری بر کمرش اثر گذاشت، آهن ربا را به نیت اصلاح هرچه تغییر ساختاری که در آن ناحیه وجود دارد، بر مریدین اصلی بکشید. برای اطمینان حتما سوال بپرسید که “آیا تغییر ساختاری اصلاح شده است؟”

بادی کد و تشخیص درصد ارتباط مغز


اگر با یک اندام خاص ارتباز داشته باشید بپرسید ” چند درصد از پیامهای مغز به این اندام فرستاده میشود؟” شما میتوانید این درصد را قبل و بعد از اصلاح تشخیص دهید.
بعد از اصلاح بعنوان مثال رها کردن احساس گیر افتاده دوباره درصد را اندازه بگیرید متوجه خواهید که درصد ارتباط اندام با مغز افزایش یافته است.


تکرار ناموزونی

اگر ناموزونی و تغییر ساختاری بازگشت، مهم ترین دلیل احساس گیرافتاده یا برخی انرژی های دیگر است، بنابراین با استفاده از نقشه ذهنی بادی کد و جدول ایموشن کد آن ها را شناسایی و رها کنید.

بادی کد و ناموزونی های رایج


• ناموزونی کلیه که اغلب باعث درد در پشت زانو و کمر میشود.


• ناموزونی رحم که اغلب باعث درد در کمر یا مفصل ران چپ میشود.


• ناموزونی شکم که اغاب باعث رفلاکس اسیدی میشود.


توجه کنید اگر درمورد مشکلی از اندام ها یا بافت ها با استفاده از تکنیک بادی کد احساسات گیرافتاده را رها کردید ولی همچنان علائم یا مشکلاتی وجود داشت عدم تعادل ساختاری را نیز چک کنید.


• پیچیدگی لایه پوششی که میتواند بر 

اثر استرس های فیزیکی یا احساسی تخریب و منحرف شوند، اگ نقشه ذهنی بادی کد شما را به این بخش هدایت کرد بپرسید که آیا علت اساسی برای پیچیدگی لایه پوششی وجود دارد؟ آنها را پیدا کرده و اصلاح کنید و بعد دوباره بررسی کنید که پیچیدگی لایه پوششی اصلاح شده یا نه، اگر نه و هیچ عدم تعادل اساسی دیگری در رباطه با پیچیدگی و تغییر لایه پوششی وجود نداشت، آن را با سه بار حرکت آهن ربا بر روی مریدین اصلاح کنید.


• ناموزونی دیسک ها که باعث دردی میشوند که از آن ناحیه تا تقریبا تمام ساختارهای بدن کشیده میشود.


• ناموزونی بافتهای دیگر که میتواند شامل مغز، سینه، یک عضله یا یک ناحیه از بافت باشد.


بادی کد و پاتوژن ها


عوامل بیماری زا شامل عفونت هایی مثل ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها، کپک ها و هجوم آلودگی ها میباشد.


عوامل بیماری زا فقط انرژی خالص هستن همانطور که قبلا اشاره شد همه چیز در نهایت از انرژی ساخته شده بنابراین با تکنیک بادی کد میتوان از آنها رها شد.
با نقشه ذهنی بادی کد عوامل بیماری زا را پیدا و شناسایی کنید و اگر نیاز به اطلاعات بیشتر بود باسوالاتی از قبیل محل عفونت جزئیات بیشتری را درباره آن بپرسید.

اصلاح عوامل بیماری زا با بادی کد


انرژی عامل بیماری زا را کاهش دهید.چگونه؟ ابتدا نوع آن را تشخیص دهید. (انگل ویروس و…) و بعد روی عامل بیماری زا تمرکز کرده انگار که فقط ابری از انرژی در بدن میباشد، اگر بخواهید میتوانید موقعیت آن را نیز پیدا کنید؛ سپس با آهن ربا را سه بار بر روی مریدین بچرخانید.


میتوانید با کمک داروها نیز عوامل بیماری زا را درمان کرد، داروهایی چون پونه وحشی،عصاره برگ زیتون، برگ نیم، روغن نارگیل ارگانیک، نقره کلوئیدی، سدیم کلراید فعال، تای را و تی ۴


برای استفاده از داروها از بدن خود بپرسید که کدام بهتر جواب میدهد و همینطور میتوانید دوز مصرفی آن را با توجه به دوز پیشنهادی بسته دارویی بپرسید. بدنتان به شما خواهد گفت کدام درمان و به چه میزانی بهترین است.

در نهایت تاکید میکنم از تکنیک بادی کد برای درمان مکمل، نه به عنوان درمان اصلی استفاده کنید.

تکنیک بادی کد نکته ها و تکنیک هایی دارد که نمیتوان آن را در قالب متن و نو برای درک بهتر مفاهیم بادی کد، کلیپ های منتشر شده توسط بردلی نلسون را نیز مشاهده کنید.

تیم افکار سبز بر آن است برای عزیزانی که قصد یادگیری کامل و تسلط بر این تکنیک با ارزش را دارند، کارگاه و دوره آموزشی سیستم بادی کد را برگزار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *