تله کینزی چیست؟ آموزش عملی تکان دادن اشیاء و کنترل دنیای فیزیکی با قدرت ذهن

آموزش تله کینزی

سلام دوستان این مقاله را با هدف معرفی و آموزش‌های عملی تله کینزی نوشتم. احتمالا فیلم‌هایی مانند ماتریکس یا لوسی را دیدی که نشان می‌دهد توانایی بالقوه ذهن ما به قدری است که اگر روی آن آگاهی پیدا کنیم، تقریبا هر کاری را می‌توانیم انجام دهیم. تقریبا تمام هستی چیزی جز ساخته ذهن ناخودآگاه ما نیست. ذهن ما فراتر از آنچه که بتوانید با آن (ذهن خودتان) تصور کنید است. تمام درک ما از زندگی، واقعیت و مفاهیم آن ساخته ذهن ما است.

تله کینزی چیست؟

تله کینزی یکی از کینزی‌ها است که توانایی کنترل و حرکت دادن اشیاء با استفاده از انرژی چی، کی یا همان پرانا یا روش‌های دیگر مانند قدرت ذهن و … است.

کینزی چیست؟

کینزی‌ به معنی کنترل روی بعد فیزیکی با استفاده از ابعاد دیگه و قدرت ذهن است. در کینزی‌های ساده مانند از قدرت چاکرای دستان و … استفاده می‌شود اما در مایکرو‌کینزی از قدرت ذهن استفاده می‌شود که یه جورایی کینزی واقعی به حساب می‌آید.

انواع کینزی‌ها

با این که این مقاله مرتب آپدیت خواهد شد اما بدیهی است که نمی‌توان هر آنچه در مورد تله کینزی وجود دارد را آموزش داد. در اینجا لیست برخی از کینزی‌های مهم به همراه نام انگلیسی آن را آوردم که در صورتی که تمایل به تحقیق بیشتر در مورد هر یک از آن ها داشتید بتونید جست و جو کنید.

 1. تله کینزی یا Telekinesis : توانایی کنترل،حرکت و بلند کردن اشیای مختلف و یا مواد تشکیل دهنده ی آنها بدون هیچگونه تماس فیزیکی
 2. سایکو کینزی یا Psychokinesis : اعمال اراده و ذهن به همه چیز بدون نگاه کردن به چیزها یا بدون بودن چیزها در اطراف شخص (شکل قویتر تلکینزی)
 3. پایرو کینزی یا Pyrokinesis : کنترل و ایجاد آتش و گرما
 4. هیدروکینزی یا Hydrokinesis : کنترل آب
 5. فینیکینزی یا Finickinesis : دیدن دوردست ها
 6. مینوآلینکینزی یا Minoalinekinesis: کنترل ذهن شخص دیگر
 7. گئوکیزی یا Geokinesis : کنترل زمین،گیاهان،مواد و انرژیهای زمین
 8. ایروکینزی Aerokinesis : کنترل هوا والبته گازهای دیگر
 9. الکتروکینزی یا Electrokinesis : کنترل و ایجاد الکتریسیته
 10. سیرو کیزنی یا Cyro/Cryokinesis: کنترل یخ و سرما
 11. بیوکینزی یا Biokinesis : کنترل و اِعمال تغییرات در سلولها و دی ان ای
 12. اتمو کینزی یا Atmokinesis : کنترل آب و هوا
 13. کرونوکینزی یا Chronokinesis : کنترل زمان آهستگی یا تسریع زمان –
 14. آمبرا کینزی یا Umbrakinesis : کنترل انرژی تاریکی و سایه ها،حتی سفر با آن از مکانی ب مکان دیگر
 15. سونوکینزی یا Sonokinesis : کنترل و ایجاد صدا
 16. رادیو‌کینزی یا Radiokinesis : کنترل و ایجاد امواج رادیویی
 17. فوتو‌کینزی یا Photokinesis: کنترل و تولید نور
 18. تکنوکینزی یا سایبر کینزی یا Techno/Cyberkinesis: کنترل دستگاه ها و کامپیوترها ک خود ب چندین نوع تقسیم می‌شود.
 19. گامنوکینزی gaMnokinesis : کنترل انرژی مغناطیسی
 20. نکروکینزی یا Necrokinesis : توانایی کشتن چیزهای زنده و زنده کردن مردگان (شِکلی از جادوی سیاه)
 21. لنارکینزی یا Lunarkinesis : دستکاری و تولید انرژی منفی توسط احساسات منفی مثل خشم،ترس،کینه و…
 22. هیلوکینزی یا Heliokinesis : دستکاری انرژی خورشیدی
 23. آستروکینزی یا Astero/Astrokinesis : قدرتی فوق العاده قوی برای دستکاری انرژی تولید شده توسط ستارگان
 24. گاما کینزی یا Gammakinesis : دستکاری اشعه های گاما
 25. سیرتاکینزی یا Cirtakinesis : کنترل شدت روشنایی یا نور
 26. پاتوکینزی یا Pathokinesis : دستکاری/تغییر احساسات دیگران
 27. وایروکینزی یا Vyrokinesis : کنترل رنگ ها
 28. فلایوکینزی یا Flyokinesis : کنترل جاذبه و شناور شدن
 29. هایموکینزی یا Haimokinesis : کنترل و تولید دود مثل بخار گرم یا سرد،دود سیگار،دود روشن یا تیره و….
 30. ویتاکینزی یا Vitakinesis : توانایی شفا دادن خود و دیگران
 31. آیسیوکینزی Aciukinesis : دستکاری هشیاری
 32. آکواکینزی یا اودیو کینزی یا Audio/Echo/Acoustokinesis : دستکاری صدا
 33. آنیماتوکینزی یا Animatokinesis : دستکاری و تولید اجسام
 34. استاتکینزی یا Aestatekinesis : دستکاری تابستان
 35. آگروکینزی یا Agrokinesis : دستکاری دشت ها و بیابان ها
 36. الکل کینزی یا Alcokinesis : دستکاری الکل
 37. آماری کینزی یا Amarikinesis : دستکاری حرص و طمع
 38. آموکینزی یا ایموکینزی یا Amokinesis : دستکاری عشق
 39. آنتروپوکینزی یا Anthropokinesis : دستکاری انسان ها
 40. آنتوکینزی یا Anthokinesis : دستکاری گلها
 41. آکواملیکینزی یا Aquamelikinesis : تبدیل آب ب ماده ای لزج /ژله و تبدیل آن به رنگ آبی
 42. آرتروکینزی یا Arthrokinesis: دستکاری تاندون ها و مفاصل
 43. آسترون کیزنی یا Astronkinesis: دستکاری غبار ستاره ای
 44. آتوکینزی یا Atokinesis : دستکاری اتم ها
 45. اتمو کینزی یا Atmoskinesis : دستکاری آب،آتش،زمین،هوا
 46. آئورا کینزی یا Aurakinesis : دستکاری هاله‌ها
 47. اتومتابوکینزی یا Autometabokinesis : دستکاری سوخت و ساز بدن موجودات
 48. آتوموزکینزی یا Autumnuskinesis : دستکاری پاییز
 49. بیبلیوکینزی یا Bibliokinesis : دستکاری کتاب ها
 50. بوتانوکینزی یا Botanokinesis : دستکاری و تولید نیروی گیاهان
 51. کالومکینزی یا Caelumkinesis : دستکاری آسمان
 52. کاردیوکینزی یا Cardiokinesis : دستکاری قلب ها
 53. سلرکینزی یا Celerakinesis : دستکاری سرعت
 54. چلکینزی یا Chelekinesis : دستکاری ناخن ها
 55. چی کینزی یا Chikinesis : دستکاری انرژی چی
 56. کیونوکینزی یا Chionokinesis : دستکاری و تولید یخ
 57. کرونو تله کینزی یا Chrono-Telekinesis : حرکت دادن دیگران درون زمان
 58. کلودتیکینزی یا Clauditikinesis : دستکاری قفل ها
 59. کاسموکینزی یا Cosmokinesis : دستکاری انرژی کیهانی
 60. کریستالوکینزی یا Crystallokinesis : دست کاری مواد معدنی و کریستال ها
 61. سیتوکینزی یا Cytokinesis : دستکاری سلول ها
 62. دندروکینزی یا Dendrokinesis : دستکاری چوب
 63. درماکینزی یا Dermakinesis : دستکاری پوست
 64. دوالوکینزی یا Dualokinesis : ترکیب دو قدرت باهمدیگر
 65. دایناموکینزی یا Dynamokinesis : دستکاری انرژی زیستن
 66. انرژیوکینزی یا Energokinesis : کنترل و دستکاری انواع انرژی
 67. اسکینزی یا Essekinesis : دستکاری حقیقت
 68. فروکینزی یا Ferrokinesis : دستکاری فلزات
 69. فلورا ارگوکینزی یا Flora Ergokinesis : دستکاری انرژی کلیه گیاهان یک منطقه
 70. فلایروکینزی یا Flyrokinesis : تولید و دستکاری میدان های نیرو
 71. فریگوکینزی یا Frigokinesis : تولید و دستکاری برف
 72. فانگوکینزی یا Fungokinesis : کنترل و تولید گیاه قارچی
 73. ژئوترماکینزی یا Geo-Thermakinesis : دستکاری ماگما،گدازه،آتشفشان ها
 74. ژرونتوکینزی یا Gerontokinesis : دستکاری سن اندام های جانداران
 75. گراویتون/ژیروکینزی یا Graviton/Gyrokinesis : دستکاری جاذبه
 76. همو/هموکینزی یا Hemo/Haemokinesis : دستکاری خون
 77. هالوکینزی یا Halokinesis : دستکاری نمک
 78. هیالوکینزی یا Hyalokinesis : دستکاری شیشه ها
 79. هیدرو/کرایوکینزی یا Hydro-Cryokinesis : یخ زدن آب
 80. هیدرو/ترموکینزی یا Hyro-Thermokinesis : گرم کردن یا ب جوش آوردن آب
 81. هیپنوکینزی یا Hypnokinesis : تحریک خواب هیپنوتیزم
 82. یونیکینزی Ionikinesis : دستکاری پلاسما خونابه
 83. ایاسماکینزی یا Iasmakinesis : دستکاری یون ها (ذرات تبدیل شده ب برق)
 84. کینتکینزی یا Kinetickinesis : دستکاری انرژی کینتیک یا همان جنبش حرکتی
 85. کونیکینزی Konikinesis : دستکاری غبار
 86. لیپوکینزی یا Lipokinesis : دستکاری چربی های بدن
 87. منکینزی یا Menekinesis : دستکاری انرژی مهتاب
 88. ملانوکینزی یا Melanokinesis : دستکاری جوهر
 89. مموکینزی یا Memokinesis : دستکاری خاطرات
 90. مولکینزی یا Molekinesis : دستکاری مولکول ها
 91. میوکینزی یا Myokinesis : دستکاری عضلات
 92. میستوکینزی یا Mystokinesis : دستکاری جادو
 93. نگیکینزی یا Negikinesis : دستکاری منفی یا خنثی کردن
 94. نوروکینزی یا Neurokinesis : دستکاری افکار
 95. ناهیلیکینزی یا Nihilikinesis : دستکاری هیچ انگاری
 96. نیتروکینزی یا Nitrokinesis : دستکاری انفجار و بهبودی پس از آن
 97. نیکزاکینزی یا Nixukinesis : دستکاری فشار
 98. نوسیکینزی یا Nocikinesis : دستکاری رشته های عصبی
 99. نوسوکینزی یا Nosokinesis : دستکاری بیماری ها
 100. نچراکینزی یا Naturakinesis : دستکاری طبیعت
 101. ادوراکینزی یا Odorakinesis : دستکاری رایحه ها و چیزهای معطر
 102. اونیرو کینزی یا Oneirokinesis : دستکاری رویاها
 103. آستئوکینزی یا Osteokinesis : دستکاری استخوان ها
 104. پالودم کینزی یا Paludemkinesis : دستکاری زمین های مرطوب
 105. پالئوکینزی یا Paleokinesis : باعث پیرشدن اندام جانداران میشود
 106. پاپیروکینزی یا Papyrokinesis : دستکاری کاغذ
 107. فروکینزی یا Pherokinesis : دستکاری پدیده ها
 108. فیزیکینزی یا Physikinesis : دستکار قوانین فیزیک
 109. پولساکینزی یا Pulsakinesis : دستکاری انواع ضربان ها
 110. کوئین تکینزی یا Quintekinesis : دستکاری نیروی زندگی
 111. کوانتومکینزی یا Quantumkinesis : دستکاری انرژی کوانتوم
 112. ریژیوکینزی یا Regokinesis : دستکاری شعاع های حامل
 113. رتروکینزی یا Retrokinesis : باعث جوانتر شدن اندام جانداران میگردد
 114. سایزموکینزی یا Seismokinesis : تولید جریان های متزلزل زمین
 115. سولارکینزی یا Solarkinesis : دستکاری خورشید و تولید خورشیدک ها
 116. استوکینزی یا Stoichokinesis : دستکاری احتمال
 117. سوبستانسیاکینزی یا Substanciakinesis : تبدیل آب به شکل یک چیز کریستال مانند
 118. سوناکینزی یا Sunakinesis : دستکاری شن
 119. سرقکینزی یا Serqekinesis : دستکاری اسید
 120. تفراکینزی یا Tephrakinesis : دستکاری خاکستر
 121. تراکینزی یا Terrakinesis : دستکاری خشکی ها
 122. تاناتوکینزی یا Thanatokinesis : تحریک مرگ
 123. ترموکینزی یا Thermokinesis : دستکاری دما
 124. تاکسیکینزی یا Toxikinesis : دستکاری سموم
 125. وجکینزی یا Vegekinesis : دستکاری سبزیجات
 126. ویبراکینزی یا Vibrakinesis : دستکاری ارتعاشات
 127. زلیدوکینزی یا Zelidokinesis : جذب ماده و دگرگون کردن آن به ماده اصلی
 128. گرودینکینزی یا Groadinkinesis : سبب خم شدن گیاهان بدون تماس میشود
 129. جی جی کینزی یا Jayjaykinesis : نفرین کردن مردم توسط ذهن
 130. فاندایکینزی یا Findaykinesis : کنترل زبان های گفتاری و…
 131. تودی کینزی یا Taydaykinesis : کنترل روزهای هفته
 132. استاکینزی یا Stakinesis : سوزاندن چیزها با ذهن
 133. سیموکینزی یا Sayemkinesis : مردم چیزهایی می‌گویند ک شما می‌خواهید
 134. دی اسکرین کینزی یا Dayscreenkinesis : کنترل بودن روز یا شب
 135. هوکوکینزی یا Hokokinesis : به دام انداختن ذهن ها
 136. Levitation : معلق کردن اشیا،افراد و خود شخص
 137. Teleportation : رفتن از یک مکان به مکان دیگر
 138. Time Travel : سفر کردن به صورت عقب و جلو رفتن در زمان
 139. Invisibility : ناپدید کردن خود،اشیا و حتی دیگران
 140. Telepathy : کنترل و خواندن ذهن و انتقال افکار
 141. Empathy : کنترل،خواندن و انتقال احساسات
 142. Remote Viewing : دیدن نقاط دیگر خارج از بدن. شبیه تصور کردن اما با تفاوت
 143. اینکه،واقعیت را نشان میدهد
 144. Physical Reality manipulation : اِعمال تغییرات در واقعیت فیزیکی بدون استفاده از انرژی
 145. Ability Interaction : تغییر سطح یا میزان توانایی موجودی دیگر ک شامل کنسل کردن آن نمیشود
 146. illiuipnosis : گرفتن کنترل انرژی،تبادل انرژی یا دزدیدن آن از دیگران

این لیست همچنان ادامه دارد….

سایونیکز چیست؟

سایونیکز تمریناتی است که برای توسعه قابلیت‌های ذهن انجام می‌شود. به افرادی که این تمرینات را انجام می‌دهند سایون می‌گویند. همچنین به افرادی که یه نوع کینزی را تمرین می‌کنند از اسم آن کینزی “زی” را حذف و”تیک”را اضافه میکنند؛ برای مثال کسی که تله کینزی را تمرین میکند، “تله کینتیک “می‌نامند.

تله کینزی یکی از سخت ترین نوع کینزی ها است زیرا با هر ماده و عنصری سروکار دارد. البته شروع آن بسیار ساده است و با کمی تمرین می‌توان روی اشیا مقداری اثر گذاشت و برخی اشیاء را جا به جا کرد اما مسلط شدن روی تله کینزی نیازمند تمرینات بسیار است.

انسان به طور متوسط نهایتا از چیزی حدود 7% روی ذهن ناخودآگاهش آگاهی دارد که به اصطلاح می‌گوند از 7% قدرت ذهن خود استفاده می‌کند، تصور کنید اگر بتوانیم از تمام ظرفیت مغز خود استفاده کنیم به چه توانایی هایی خواهیم رسید، در این صورت می‌توان کارهایی که حتی به فکر من و شما نمیرسد رو هم انجام داد!

خودتان دست کم نگیرید هرکس از قسمت خاصی از مغز خود بیشتر استفاده می کند.برخی افراد از فلسفه، برخی از ورزش و … برای هر یک از این فعالیت‌ها از قسمت خاصی از مغز استفاده می شود.

این مسئله در مورد نیروهای روانی نیز صادق است. همه ما هر کدام تا حدی از پتانسیل‌های روانی خود استفاده می‌کنیم. برخی از افراد فقط می‌دانند که چه وقت چیزی در حال وقوع است یا می‌توانند نتیجه یک حادثه را بهتر از دیگران پیشگویی کنند یا می‌توانند حس کنند که فردی را که ملاقات می‌کنند. همه این‌ها نشان دهنده استفاده از نیروهای روانی می باشد و نشان می‌دهد توانایی‌های ذهن انسان فراتر از آنچه که عموم مردم تصور می‌کنند است.

آموزش تله کینزی ساده

1- باز کردن چاکرای دست

دست ابتدا به حالت آرام قرار بگیرید و مانند تصویر دو انگشت دست راست خود را به هم بچسبانید. سعی کنید نبض انگشتان را حس کنید

باز کردن چاکرای کف دستان

پس از اینکه نبض خود را حس کردید ، تا ده ثانیه در این حالت باقی بمانید سپس انگشت دیگر را مطابق تصویر به انگشت شصت بچسبانید.

این کار را برای تمام انگشتان دست راست و بعد از آن برای تمام انگشتان دست چپ انجام بدهید

تمرین روی انگشتان

توجه اهمیت این تمرین به خاطر تمرکز و آرامشی است که ایجاد می.شود پس این نکته را مدنظر داشته باشید.

سپس هر دو دست را کاملا صاف و مستقیم روبروی هم در فاصله ۵ تا ۱۰ سانتی متری قرار بدهید و تصور کنید نیرویی مغناطیسی بین دستان شما وجود دارد فاصله بین هر دو دست را تغییر بدهید، دست ها را از هم دور و نزدیک کنید و به بالا و پایین و چپ و راست حرکت بدهید انرژی که بین دستانتان وجود دارد را حس کنید

نکته: پس از این کار شگفت زده خواهید شد، چون این انرژی به صورت تلقین یا تصور نیست و برایتان بسیار جالب خواهد بود. سعی کنید این لحظه ی کوتاه را به خوبی به خاطر بسپارید تا در خودهیپنوتیزم بتوانید آن را تصور کنید. زمانی که خودهیپنوتیزم کار میکنید این حالت را تصور کرده و به خود تلقین کنید که این انرژی قوی تر و قوی تر می شود.

2- استفاده از انرژی چاکرای دست مراکز انرژی) کف دست برای تله کینزی

حال زمان آن رسیده است که یک کاغذ را با انرژی دستتان به حرکت در آورید برای این منظور یک کاغذ مربعی شکل به اندازه چهار سانتی متر را از دو قطر آن تا بزنید و شکلی شبیه به هرم بسازید. (مانند تصویر زیر)

ساخت هرم برای تمرینات تله کینزی
ساخت هرم برای تمرینات تله کینزی

سپس باید آن را از راس روی یک سوزن قرار بدهید برای این کار میتوانید یک سوزن را داخل یک تکه اسفنج ، پاک کن یا شمع فرو کنید و کاغذ هرمی شکل را که چرخ روانی نام دارد روی سوزن قرار بدهید.

در جایی قرار بگیرید که جریان هوا مزاحم تمرین شما نشود سپس کف دستان خود یا انگشتان دست تان را بستگی به افراد دارد که شما باید هر دو روش را امتحان کنید نزدیک چرخ روانی .بگیرید سعی کنید آن را حرکت بدهید میتوانید دستتان را حرکت بدهید و با انگشتان خود گوشههای چرخ روانی را به سمتی که میخواهید حرکت بدهید اکثر افراد موفق به این کار میشوند اما اگر موفق نشدید باید برای مدت یک ماه یوگا کار کنید که نوع تمرینات یوگا را بهتر است از کتاب روانشناسی هیپنوتیزم استاد) (کابوک انتخاب کنید و ۴ یا ۵ تمرین که برایتان آسان تر است را انجام بدهید

پیشرفت در تله کینزی

اما اگر موفق شدید

شما بیش از دو بار در روز نمی توانید چرخ روانی را حرکت بدهید به این دلیل که انرژی شما بسیار ضعیف می شود و بعد از ۲۴ ساعت دوباره تقویت میشود که زمان آن در همه افراد یکسان نیست و برخی تا ۴۸ ساعت دیگر نمی توانند چرخ روانی را به حرکت در بیاورند.

توصیه من این است که هر دو روز یک بار چرخ روانی را حرکت بدهید و به هیچ وجه هر روز این کار را انجام ندهید.

سوالی که بسیاری از دوستان از من میپرسند این است که ما موفق شده ایم چرخ روانی را حرکت بدهیم ، حالا چطور میتوانیم اشیاء دیگر را به حرکت در بیاوریم؟

به هیچ وجه در اینباره عجله نکنید چراکه باعث ناامیدی شما می.شود پیشرفت در تله کینزی بسیار زمان بر می باشد.

در مرحله بعدی به سراغ اشیای دیگر نروید باز هم با کاغذ تمرین کنید ولی توجه داشته باشید که شکل هرم طوری است که حداکثر انرژی را به خود جذب میکند و تله کینزی با آن بسیار آسان است بنابراین با یک تکه کاغذ شکل های دیگر درست کنید ، کاغذ را مستطیلی شکل ببرید مانند یک بلیط اتوبوس ، و آن را از وسط تا بزنید و روی سوزن قرار بدهید دقیقا شبیه به عقربه ساعت و سعی کنید آن را حرکت بدهید.

بنابراین با کاغذ اشکال مختلف در اندازههای مختلف را آزمایش کنید

سوال:

چرا وقتی کل مجموعه را داخل یک جعبه شیشه ای قرار میدهیم تا در مورد عدم دخالت جریان هوا در انجام تمرین مطمئن شویم، کاغذ دیگر حرکت نمیکند یا خیلی کم حرکت می کند؟

شما در مراحل اول یعنی وقتی که هنوز نیروی شما به حد نرمال نرسیده است با این مشکل مواجه می شوید در صورتی که من با وجود جعبه شیشه ای این کار را به راحتی انجام میدهم که کلیپ آن را در فصل سوم اجراهایم در وبلاگ دنیای دوم . مشاهده می کنید برای اینکه با یک جعبه شیشه ای ، یعنی در شرایط استاندارد و ایزوله شده بخواهید این تمرین را انجام بدهید، بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید تا سختی کار تا حد زیادی کمتر شود.

 1. جعبه شیشه ای را تا حد ممکن کوچک بسازید طوری که جدارههای آن از چرخ روانی کمتر از یک سانتی متر فاصله داشته باشد.
 2. اگر از جعبه شیشه ای استفاده میکنید، باید با کف دستانتان چرخ روانی را به حرکت در بیاورید. پس دستها را به صورت موازی و کاملا صاف در دو طرف جداره شیشه ای بگیرید و دور و نزدیک کنید
 3. روی تصور ، تلقین و باور پذیری خودتان کار کنید ، اجازه ندهید این فکر به ذهن شما راه پیدا کنید که با وجود جعبه شیشه ای کار سخت تر شده است. یقین داشته باشید که نیروی شما بسیار قوی تر از آن است که نتواند از شیشه عبور کند.

کینزی در تله کینزی موانع انرژی شما را دریافت کرده و انرژی کمتری از خود عبور میدهند به همین خاطر است که وقتی شما یک جعبه شیشه ای را بین دستانتان قرار میدهید انرژی کمتری به کاغذ می رسد. در صورتی که در تله پاتی این طور نیست و تله پاتی تحت تاثیر مسافت یا موانع قرار نمی گیرد.

البته با پیشرفت در تله کینزی این مشکلات تا حد زیادی برطرف می شود.

چطور اشیای دیگر را حرکت بدهیم؟

برای اینکه بتوانید اشیای دیگر را حرکت بدهید باید حتما از یوگا و مدیتیشن استفاده کنید. خودهیپنوتیزم هم می تواند بسیار مفید باشد چرا که اعتماد به نفس، تلقین پذیری ، تصور و باور شما بالا می برد.

برنامه شماره یک که برای تقویت انرژی شما توصیه می شود:

 1. مدیتیشن هر روز به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه
 2. یوگا هر روز به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه
 3. استفاده از یک برنامه غذایی با حداقل گوشت خصوصا گوشت قرمز

تاثیر گوشت قرمز بر انرژی تان را بررسی کنید. تمرین چرخ روانی را در موقعی که حداقل دو وعده گوشت قرمز خورده اید انجام بدهید و زمانی هم که حداقل ۳ روز گوشت قرمز نخورده اید انجام بدهید. متوجه تفاوت انرژی خود در این دو مرحله خواهید شد.

پس از اینکه برنامه شماره یک را به مدت سه ماه انجام دادید برنامه شماره دو را انجام بدهید

 1. خودهیپنوتیزم هر روز با هدف این که به مرحله کاتالپسی برسید. .
 2. یوگا هر روز به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه
 3. رعایت همان برنامه غذایی
 4. مدیتیشن با موسیقی ( موسیقیهای آرامش بخش یا مخصوص چاکرا

تمرینات یوگا از کتاب استاد کابوک انتخاب شود

پس از چه مدت میتوانیم اشیای دیگر را جا به جا کنیم؟ توجه داشته باشید که تله کینزی یکی از مهارتهای سخت و حرفهای است و بسیار سخت است که از راه دور بتوان آموزشها را به درستی یاد گرفت، نیازمند آن است که مانند آلیستر کراولی شاگردان در مکانی مناسب گرد هم آمده و پس از گذراندن مراحل و امتحان های مختلف با توجه آموزش تله کینری به استعدادهای درونی شان تمرینات مختص به خود را دریافت کنند. اما کتاب ها و مقالات آموزشی برای عموم در نظر گرفته شدهاند و پیشرفت در آنها بستگی به کوشش و سماجت شما دارد برای تله کینزی ابتدا با اشیای سبک تر از جنس چوب تمرین کنید سپس اجسام دیگر را امتحان کنید اما توجه داشته باشید که نباید روند این کار کوتاه باشد و باید به خودتان فرصت بدهید.

تمام این تمرینات برای این است که شما به حد نرمال برسید و شما به تنهایی هرگز نمی توانید از حد نرمال جلو تر رفته و اجسام بزرگ و سنگین را جا به جا کنید

مایکرو تله کینزی

در تمرینات قبلی با اصول و تمرین های اولیه تله کینزی آشنا شدید، توانستید انرژی دستان خود را آزاد کرده و چرخ روانی را با كمك آن انرژی به حرکت در بیاورید در واقع شما این کار را با انرژی چاکرای دست که از چاکراهای فرعی بدن است انجام می دادید و کنترل چندانی روی آن نداشتید. نوع دیگر تله کینزی و در حقیقت تله کینزی واقعی استفاده از قدرت ذهن است که در ادامه این مقاله شما آن را یاد می گیرید. این مطلب برای کسانی مناسب است که از نظر ذهنی آمادگی لازم را داشته باشند و بتوانند روی یک هدف متمركز شوند. قبل از ادامه دادن مطلب نیاز است قبلا حداقل به مدت سه ماه مدیتیشن روزانه را تجربه کرده باشید.

تله کینزی: توانایی به حرکت در آوردن اجسام بدون دخالت دست یا هر عامل فیزیکی.

فلسفه تله کینزی و هر نوع حرکت به ظاهر غير ممكن

بی نهایت حالت مختلف وجود دارد که قبل از پیدایش جهان مادی امکان وقوع هر يك بوده .است در بین بی نهایت احتمالات آنهایی که بیشتر اتفاق افتاده اند مجموعا واقعیت را شکل میدهند و چون بیشتر اتفاق افتاده اند احتمال وقوع شان افزایش می یابد مثلا چون اکثر اوقات يك شيء بی دلیل حرکت نمی کند بنابراین واقعیت این است که اجسام بی دلیل حرکت نمی کنند. اما این قطعیت ندارد و میتواند احتمالات دیگر اتفاق بیافتد.

واقعیت توسط خودآگاه و ذهن قابل درك و تشخیص .است. بنابراین اگر شما بخواهید جسمی را با نگاه کردن حرکت بدهید یا اینکه پرواز کنید، ذهن و خودآگاه می گوید چنین کاری علمی و شدنی نیست اما باید از ذهن عبور کرد و این خواسته را به ناخودآگاه .رساند در آن صورت کاملا انجام پذیر خواهد بود

تمرین اول

ساخت وسیله:

آنچه نیاز دارید:

 1. يك عدد توپ پینگ پونگ
 2. يك عدد سوزن

نحوه ساخت:

ساخت يك چهارم سوزن را در وسط توپ فرو کنید، حالا توپ را روی میز قرار بدهید طوری که سوزن به طرف بالا و عمود بر میز قرار بگیرد.

تمرینات مایکرو تله کینزی

حالا چند نفس عمیق بکشید و خود را ریلکس کنید. حداقل نیم متر از شی فاصله بگیرید. به سوزن خیره بشوید و آن را به هر جهتی که میخواهید حرکت بدهید.

تمرین دوم

پیش زمینه Levitation

ساخت وسیله:

آنچه نیاز دارید:

 1. يك عدد توپ پینگ پونگ
 2. يك ميله فلزى بلند و نازک یا سوزن بلند حداقل به طول پنج سانتی متر
 3. يك تكه چوب به عنوان پایه نگه دارنده سوزن یا میله فلزی

نحوه ساخت:

ساخت سوزن یا میله فلزی را به مقدار کم داخل چوب فرو کنید تا در جای خود محکم شود و حرکت نکند حالا توپ را از میله عبور دهید طوری که دو طرف توپ سوراخ شود. سپس توپ را بیرون بیاورید و سوراخ ها را با نوك يك خودكار يا وسيله نوك تيز كمى بزرگ تر کنید دوباره توپ را داخل سوزن کنید. توپ باید آزادانه به طرف بالا و پایین حرکت کند.

تمرینات-تله-کینزی

روش اول:

حالا وسیله را مقابل خود قرار بدهید و مشابه تمرین قبل شروع کنید به نگاه کردن به توپ تصور کنید که هاله ای نورانی به رنگ آبی کمرنگ در زیر توپ تشکیل شده و به مرور غلیظ تر میشود و به سمت بالا شروع به حرکت می کند و توپ را با خود بالا می برد.

توجه داشته باشید که تمرین دوم نیاز به تمرین مکرر دارد.

روش دوم:

به جای اینكه يك هاله نورانی در زیر توپ تصور کنید، به وسط توپ خیره بشوید و تصور کنید که انرژی شما از چشمانتان خارج شده و جذب توپ می شود و توپ کم کم مملو از انرژی شما میشود تصور کنید به مرور توپ روشن تر و نورانی تر می شود. همینطور که توپ نورانی تر و پر انرژی تر می شود از هوا سبك تر شده و مانند يك بالن هوای گرم به سمت بالا حرکت می کند

نكات:

 • گیاه خواری و مدیتیشن قدرت تله کینزی با ذهن را بیشتر می کنند.
 • یوگا و تمریناتی مثل تای چی و کونگ فو قدرت تله کینزی با چاکراهای انرژی را افزایش می دهند.
 • تله کینزی را در مواقعی که ذهن آرام و بی دغدغه ای دارید انجام بدهید.
 • جهت پیشرفت در تله کینزی حتما از اینترنت کلیپ های تله کینزی که توسط افراد مختلف انجام شده است را تماشا کنید.

آموزش آیروکینزی

مقدمه:

جریان هوا کاملا آزاد است و به راحتی به حرکت در می آید، وزن بسیار ناچیزی دارد و هواکینزی یعنی به حرکت درآوردن یا کنترل هوای اطراف خود با کمک ذهن و حرکات بدنی خاص شما این مهارت را میتوانید در انیمیشن آواتار ببینید.

مرحله اول

تمرین: این تمرین را در محیطی آرام بدون جریان باد انجام بدهید. بایستید و چشمانتان را ببندید. روی هوای اطراف خود تمرکز کنید. پس از چند دقیقه دستان خود را از دو طرف بدن بالا آورده و به موازات زمین یعنی طوری که با بدنتان زاویه نود درجه بسازد قرار بدهید.

حالا تصور کنید از هوای اطراف شما به هر ده انگشت شما یک رشته نخ نامرئی متصل شود. تصور کنید این رشته محکم تر می شود. حالا کم کم به دور خود بچرخید. باید همانطور که دستها را صاف نگه داشته اید شروع به چرخیدن .کنید احساس کنید که نخ ها محکم هستند و با چرخش شما به دور خود هوای اطراف هم به حرکت در می آید.

این تمرین را برای ۲۰ تا ۳۰ دقیقه انجام بدهید.

نکته: مدیتیشن در کسب این مهارت بسیار موثر است. بنابراین حتما قبل از شروع این جزوه آموزشی باید مدیتیشن کار کرده باشید و بتوانید در هر شرایطی به راحتی به تمرکز و آرامش مورد نظر خود دست پیدا کنید.

مرحله دوم

ترکیب «چی» با هوا

قبل از شروع این مرحله باید بتوانید انرژی چی را از کف دستان خود خارج کنید. این مهارت در آموزش قدم به قدم تله کینزی که قبلا نوشتم آموزش داده شده است، چنانچه آن مهارت را به خوبی بدست آورده اید حالا میتوانید مرحله دوم را شروع کنید.

تمرین: به صورت ایستاده قرار بگیرید و دستانتان را مقابل خود بگیرید طوری که به موازات سطح زمین باشد.

تمرین-ترکیب-چی-با-هوا

حالا دست راست را در خلاف جهت عقربههای ساعت و دست چپ در جهت حرکت عقربههای ساعت به حرکت دایرهای وار در بیاورید همزمان انرژی چی را از دستان خود خارج کنید. زمانی که احساس کنید دستان شما جریان هوا را بیشتر از حد نرمال (بدون تمرکز و خارج کردن انرژی) چی جا به جا میکند این مرحله را با موفقیت گذرانده اید.

مرحله سوم

پرتاب چی

تمرین: شبیه حالت تمرین قبل قرار بگیرید اینبار دستانتان را کمی از هم باز کنید طوری که یک توپ بسکتبال بین دستان شما جای بگیرد حالا دستانتان را کمی در جهات مختلف حرکت بدهید و انرژی چی را از کف دستان خود خارج کنید و آنرا در فضای بین دستان خود متمرکز کنید و یک توپ انرژی بسازید این کار را به مدت شش الی ده دقیقه انجام بدهید سپس توپ انرژی را به سمتی پرتاب کنید.

مرحله چهارم

دریافت

تمرین: در یک فضای باز ،بروید جایی که جریان باد خیلی کم باشد و هوا آرام باشد. سپس بایستید و چشمانتان را ببندید. تصور کنید از چهار جهت اصلی شمال جنوب شرق و غرب باد می وزد و از هر چهار جهت جریان باد به شما منتهی میشود و شما آنرا دریافت می کنید. این تمرین را باید حداقل ٦ بار در فضای باز انجام بدهید.

مرحله آخر

شما باید بتوانید انرژی چی را از بدن خارج کرده و در یک محدوده در فضا آنرا جمع کنید، سپس آنرا به سمتی پرتاب کنید این کار را به صورت تمرین در هرکجا که هستید مقابل اجسام سبک مثل کاغذ یا پارچه انجام بدهید.

میانگین زمان موفقیت در این مهارت در صورتی که حداقل هفته ای دو بار تمرینات انجام شوند بین یک ماه تا سه ماه است.

نکته: تمرینات ورزشی که در آنها حرکات بر اساس اشکال و ترسیمات هندسی طراحی شده اند نظیر تای چی و کونگ فو برای تقویت این مهارت بسیار مفید هستند. در اینجا تصاویری ارائه می شود که حرکتهای خاص بدن را که برای اند نشان میدهد، میتوانید برخی از آنها را تمرین کنید. طراحی شده

آموزش-آیروکینزی
آموزش آیروکینزی
تمرین-آیروبندینگ
تمرین آیروبندینگ

الکتروکینزی چیست؟

الکتروکینزی وابسته به انرژی چی میباشد بنابراین کسب این توانایی منوط به فعال کردن انرژی چی میباشد توصیه میشود تمرینات چی را قبل از مطالعه این جزوه آموزشی انجام بدهید. البته میتوانید هر دوی اینها یعنی تمرینات چی و تمرینات الکتروکینزی را با هم انجام بدهید. اما زمانی که چي شما فعال باشد راحت تر و در مدت زمان کمتر به توانایی الکتروکینزی | دست پیدا می کنید.

الکتروکینزی چطور عمل میکند؟

شما انرژی چی را که در بدن ساکن است باید به سمتی از بدن که معمولا کف دست یا نوک انگشت دست هست منتقل کنید سپس انرژی را در آن محل متمرکز کنید. سپس در مراحل اول باید دستتان به شخصی نزدیک شود یا به پوست شخص برخورد کند و ببینید که آیا احساس برق گرفتگی پیدا میکند یا نه در مراحل بعد که قوی تر بشوید می توانید از فاصله هم روی اشخاص اثر .کنید همانند یک دستگاه شوکر!

نتیجه اولیه معمولا پس از دو یا سه هفته تمرین حاصل میشود البته به شرطی که شخص آمادگی لازم را داشته باشد به همین خاطر این آموزش را در کلاس S قرار داده ام تا تازه کارها تا وقتی به کلاس S نرسیده اند سراغ آن نیایند.

تمرین ۱

هر روز به مدت ده دقیقه تا یک ربع این تمرین را انجام بدهید

. چشمان تان را ببندید و تصور کنید که انرژی چی در سراسر ستون فقرات شما جریان دارد. تصور کنید که آن بالا میآید و از کتفها وارد دستان شما می شود و سراسر دست شما مملو از انرژی چی می.شود هر دو دست شما پر از انرژی می شود. می توانید این تمرین را به صورت نشسته یا ایستاده انجام بدهید اما هرگز به صورت خوابیده انجام ندهید.

تمرین ۲

همانند تمرین قبل اینبار در مقابل یک رادیو یا تلویزیون روشن که روی شبکه خالی تنظیم شده است باید انجام بدهید اگر با تلویزیون این تمرین را انجام میدهید با تلویزیون تصویر به اصطلاح برفکی داشته ،باشد تلویزیونهای قدیمی برای اینکار بسیار مناسب هستند. و اگر از رادیو استفاده می کنید باید روی فرکانسهای خالی باشد و رادیو هم هرچه قدیمی تر باشد بهتر است و بهتر است دیجیتالی و رادیوی تلفن همراه و وسایل اینچنینی نباشد.

شما ابتدا چشمانتان را میبندید سپس مانند تمرین ۱ تصورات را انجام میدهید، در مرحله آخر چشمانتان را باز میکنید و دستتان را نزدیک رادیو یا صفحه تلویزیون می کنید و سعی می کنید انرژی خود را به آن منتقل کنید در صورتی که هرگونه تغییری در صوت یا تصویر حاصل شود این تمرین را با موفقیت گذرانده اید در غیر این صورت تمرین را ب ده دقیقه تا پانزده دقیقه ادامه بدهید اگر هم موفق شدید باز هم می توانید در روزهای دیگر تمرین را ادامه بدهید و کمی خود را تقویت کنید و اگر هم نخواستید می توانید به سراغ تمرین سوم بروید. به مدت

تمرین ۳

این یک تمرین برای تقویت انرژی چی و الکتروکینزی در مراحل بالاتر است. بنابراین هر زمان که فرصت داشتید این تمرین را انجام بدهید.

در حالت نشسته قرار بگیرید کمر کاملا صاف باشد. دست راست و چپ را به حالت راحت به صورت آویزان در کنار بدن یا روی میز قرار بدهید سپس تصور کنید که دست راست شما سرد و سردتر میشود و دست چپ شما گرم و گرم تر می شود. با گذشت زمان اختلاف دما بین دو دست بیشتر و بیشتر میشود پس از ده الی پانزده دقیقه تمرین حالا همین عمل را به صورت بالعکس انجام بدهید یعنی دست راست شما گرم می شود و دست چپ شما سرد اینبار هم به مدت ده الی پانزده دقیقه به تمرین ادامه بدهید

تمرین ۴

قبل از شروع این تمرین چند دقیقه تمرکز کنید و افکار بیهوده را از ذهن دور کنید. حالا انرژی که چی در ستون فقرات جریان دارد را حس کنید سپس دست راست یا چپ (با) هر کدام که راحت تر (هستید به سمتی بگیرید و انگشت اشاره مانند زمانی که به کسی اشاره میکنید به سمتی .بگیرید انرژی را به انگشت خود منتقل کنید. تصور کنید که انرژی اطراف آن را احاطه میکند و با گذر زمان این انرژی بیشتر و بیشتر می شود. سپس همچون بادکنکی که به علت باد شدن بیش از حد می،ترکد، تصور کنید که انگشت دست شما مملو از انرژی شده و در یک لحظه انرژی از دست شما پرتاب می شود.

الکتروکینزی

این تمرین را برای یک دوست انجام بدهید یعنی سعی کنید با انگشت دست تان الکتریسیته را به او منتقل کنید اوایل انگشت دست شما باید با پوست شخص برخورد کند چون انتقال انرژی از فاصله کاری بسیار مشکل است.

این تمرین محدودیت زمانی ،ندارد تا زمانی که موفقیت حاصل شود تمرین را ادامه بدهید و هرروز تمرین کنید اما در هر بار خیلی به خودتان فشار نیاورید و حداکثر نیم ساعت تمرین کنید

الکتروکینزی در مراحل پیشرفته می تواند:

 1. اختلال در دستگاههای برقی و الکترونیکی ایجاد کند.
 2. در انرژی درمانی و از بین بردن دردهای عضلانی مفید واقع شود.
 3. وسایل برقی کم مصرف مانند ساعت یا ماشین حساب را به کار بیاندازد.
 4. می تواند از راه دور مین یا وسایل انفجاری را فعال کند.
 5. می تواند سبب تولید جاذبه یا ضد جاذبه شود و در شناورسازی جسم یا شخص استفاده .شود طبق مثلث اینشتین سه نیروی الکتریسیته، جاذبه و مغناطیس بهم مربوط بوده و قابل تبدیل به یکدیگر هستند.
مغناطیسُ الکتریسیته جاذبه

که تا به حال بشر توانسته است فقط الکتریسیته و مغناطیس را به هم تبدیل کند در صورتی که مغناطیس و جاذبه و الکتریسیته و جاذبه قابل تبدیل بهم هستند.

آموزش پایرو کینزی

پایروکینزی هم یکی از انواع کینزی ها است که قبلا در خصوص آن توضیح دادیم.

توجه: قبل از شروع این آموزش باید تنفس چی را تمرین کرده باشید و برآن مسلط باشید.

پایروکینزی
پایروکینزی

تمرین اول

در محیطی آرام قرار بگیرید ترجیجا نیمه تاریک یک شمع روشن کنید و مقابل خود قرار بدهید. چند نفس عمیق بکشید و خود را ریلکس کنید. حالا برای مدت پنج دقیقه به شعله شمع نگاه کنید. سپس انگشت اشاره دست راست خود را به شعله نزدیک کنید تا حدی که باعث سوختن دست شما نشود. انرژی و گرما را دریافت کنید. سعی کنید آن را جذب کنید و با شعله یکی بشوید. این تمرین را به مدت سه روز پی در پی انجام بدهید.

تمرین دوم

شبیه تمرین قبل اینبار بدون شمع باید با چشمان بسته و با تصور خود انجام بدهید یعنی باید تصور کنید که در حال انجام تمرین قبل هستید. این تمرین را یکبار انجام بدهید کافی است

تمرین سوم

این تمرین باید به مدت ٤٠ روز انجام شود و برای انجام آن به ٤٠ شمع احتیاج دارید.

یک شمع را در فاصله نیم متری خود قرار بدهید و به شعله آن خیره بشوید تا زمانی که خاموش بشود میتوانید زمانی که چشمانتان خسته میشود به لحظه کوتاه چشمانتان را ببندید اما فورا باید چشمانتان را باز کنید و دوباره به شعله نگاه کنید.)

وقتی شمع خاموش شد تمرین را خاتمه بدهید و روز بعد دوباره یک شمع دیگر روشن کنید و دوباره همان کار را تکرار کنید

این کار را برای ٤٠ روز انجام بدهید و هر روز فاصله شمع تا خودتان را کمی بیشتر کنید حدود ۲۰ سانتی متر) در روز چهل و یکم یک بار تمرین را تکرار کنید و یک بار دیگر با یک شمع خاموش تمرین را انجام بدهید یعنی به شمع خاموش برای مدتی نگاه کنید اگر از استعداد و آمادگی لازم برخوردار باشید در روز چهل و یکم ممکن است یکی از دو اتفاق زیر رخ بدهد:

 1. نگاه کردن به شمع روشن سبب شود شمع خود به خود خاموش شود.
 2. نگاه کردن به شمع خاموش سبب شود شمع با نگاه شما روشن شود.

آموزش آگرو کینزی یا همان کنترل گیاهان

پیش نیاز هاش باز بودن چاکرای قلب و تاجه و معطوف به ارتباط خودتون باگیاهان.

تمرین اول

باید با گیاهان باشی و زندگی کنی به برگ ها دست بزنی با کل گیاه یکی بشی و با اون ارتباط برقرار کنی
مثل این که قسمتی از وجودت و با اون مهربون باشی وچطور که خودت غذا می خوری به اون هم آب بدی تا
اینکه بتونی با گیاه کاملا ارتباط به قرار کنی .

2- گیاه عنصر نیست موجود زنده است چطور که تو انرژی داری اونم انرژی داره بس برای کنترلش فقط با تبادل
انرژی می تونی کنترلش کنی .

تمرین دوم

1- یه گیاه بکارید و یک هفته از اون مراقبت کنین تا و هر روز با اون در ارتباط باشین و در کنار اون مراقبه کنید
انگار اون هم با شما مراقبه می کنه وباهاش حرف بزنید و سعی کنید انرژس رو مبادله کنید بعد گیاه رو تو
ذهنتون تجسم کنید که داره هی بزرگتر می شه گل می ده و وی خوبی به اطراف ساطع می کنه و بعد گیاه
شمارو در اغوش خودش می کشه و از این همه کار ها و انرژی که دارین تشکر می کنه .

تمرین سوم

باید انرژی رو باگیاهان تبادل کنیم انرژی از چاکرا قلب با تاج و لغت از طریق دست به گیاه وارد کنیم این
سخت ترین روشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *