بایگانی برچسب: برونفکنی اختری

خواب آگاهانه یا رویابینی شفاف چیست؟

رویابینی شفاف یا خواب آگاهانه چیست؟ خواب آگاهانه (Lucid Dreaming) یک وضعیت خواب است که...