کالبد اختری چیست؟

کالبد اختری

کالبد اختری مرتبط با یک دیدگاه یا مفهوم متافیزیکی و روحانی است که در برخی از مکتب‌ها و افکار مذهبی و روحانی وجود دارد. این مفهوم به طور معمول در اسطوره‌شناسی، روانشناسی روحانی، فلسفه‌های متافیزیکی و مکتب‌های روحانی به چشم می‌آید.

به طور کلی، این مفهوم به تشبیه بدن عاطفی یا احساسی با بدن فیزیکی اشاره دارد که در آن، احساسات، ویژگی‌های شخصیتی و حالات روحی به عنوان یک واقعیت موازی و تأثیرگذار در کنار بدن فیزیکی شخص در نظر گرفته می‌شوند. این دیدگاه معتقد است که هر فرد علاوه بر وجود بدن مادی، یک دسته‌ای از بدن‌های انرژیایی یا روحی دارد که هر یک با ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خود عهده دار احساسات، شخصیت و تمایلات او هستند.

این تفسیرات به شدت متاثر از دیدگاه‌ها و معتقدات مختلف در زمینه‌های روانشناسی، روانشناسی روحانی، انرژی‌شناسی و متافیزیک هستند. این دیدگاه‌ها معتقدند که احساسات و وضعیت‌های روحی انسان تأثیر مستقیم بر انرژی‌ها و حالت‌های انرژتیکی در دوربرداشت‌های غیرمادی دارند.

در این دیدگاه، بدن عاطفی یا احساسی، محیطی را فراهم می‌کند که احساسات، انرژی‌ها و ویبره‌های نیمه‌مادی را تجربه کنیم. احساسات منفی یا بی‌باوری به خود، می‌توانند امواج انرژی منفی را تولید کرده و آن‌ها را به محیط اطراف جذب کنند، که در نتیجه ممکن است باعث بروز تجربیات منفی و نامطلوب در زندگی شود.

به همین تفسیر، تمرکز بر رشد شخصیتی، توانایی مدیریت احساسات و تجربه آگاهانه از وضعیتهای عاطفی می‌تواند به افزایش آگاهی و کنترل بر انرژی‌ها و وضعیت‌های انرژتیکی کمک کند. این دیدگاه‌ها معمولاً در مکاتبی مانند یوگا، تناسب انرژی‌ها، تکنیک‌های مدیتیشن و متفکران روحانی مطرح می‌شوند.

در کل، این دیدگاه‌ها به عنوان یک بعد از دیدگاه‌های روحانی و روانشناسی تلقی می‌شوند و در تعامل با معتقدان از این دیدگاه‌ها، تجربیات شخصی و چشم‌انداز زندگی شخص را می‌توان به شکلی تاثیرگذار تحلیل و تعبیر کرد.


در این دیدگاه، چاکراها به عنوان مراکز انرژی در بدن عاطفی تصور می‌شوند و ارتباط آن‌ها با تجربه احساسات، آگاهی، تغییر الگوهای ذهنی و رشد شخصی تأکید دارد. همچنین، تأکید شده است که ارتباط با خود و آگاهی از الگوهای رفتاری و احساسی ما می‌تواند از طریق تسلط بر چاکراها و به‌ویژه چاکرای چشم سوم، تسهیل شود.

در ضمن، تصویر از تجربه‌ها به عنوان گذر از تجربیات و نهایتاً به دست آوردن تعادل و آگاهی از قوانین کیهانی نشان دهنده ارتباط این دیدگاه با مفاهیم موجود در مکتب‌های روانشناسی روحانی و روحانیت است.

چاکراتراپی یک روش درمانی و توسعه فردی

چاکراتراپی یک روش درمانی و توسعه فردی است که بر اساس مفاهیم چاکراها و انرژی‌های موجود در بدن عاطفی و روحی انسان عمل می‌کند. این روش درمانی بر ارتباط بین انرژی‌های مختلف در بدن و رفتارها، احساسات و تجربیات انسان تمرکز دارد. اصول چاکراتراپی در تلاش برای توازن و هماهنگی این انرژی‌ها در سطوح مختلف بدن و روح انسان است.

در توضیحاتی که ارائه داده‌اید، اهمیت پذیرش و مشاهده تجربیات بدن عاطفی و روحی بدون داوری یا سانسوری برای تحقق توازن و آگاهی در چاکراتراپی بیان شده است. این مفهوم به عنوان “خویشتن متعال” و تجربه بی‌داوری از تجربه‌ها و احساسات به منظور ادراک ارتباط عمیق‌تر با خود، احساسات، واقعیت و انرژی‌های موجود تشویق می‌شود.

با اجازه داشتن از احساسات بدون پنهان کردن یا سانسور کردن آنها، انرژی‌ها به طور طبیعی می‌توانند جریان یابند و تجربیات انسان را تغییر دهند. این به افراد کمک می‌کند که از تجربیات منفی‌ترین انرژی‌ها و احساسات جلوگیری کنند و در نتیجه به رشد شخصی و ارتقاء روحیات خود برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *