هرم مازلو چیست؟

هرم مازلو

هرم مازلو یا مزلو، یا همچنین شناخته شده به عنوان نیازهای انسانی مازلو، یک مدل نظری در روانشناسی است که توسط آبراهام مازلو، روانشناس و محقق آمریکایی، در سال ۱۹۴۳ معرفی شد. این مدل نظری نیازهای انسانی را به شکل پنج سطح مختلف تعریف می‌کند و فرضیه می‌گذارد که انسان‌ها در تلاش برای برآورده کردن این نیازها عمل می‌کنند.

پنج سطح اصلی هرم ما


 1. نیازهای فیزیولوژیکی:
  • اطمینان از دستیابی به غذا، آب، خواب و شرایط بهداشتی مناسب در سطح فردی و اجتماعی.
  • مراقبت از سلامتی فردی و اطمینان از دستیابی به خدمات پزشکی و درمانی.
 2. نیازهای ایمنی:
  • ارتقاء امنیت فیزیکی فردی و جامعه، مانند ایجاد محیط‌های ایمن و حفاظت از خطرات.
  • تقویت اعتماد و روابط اجتماعی مناسب برای کاهش احساس ناامنی.
 3. نیازهای اجتماعی و ارتباطی:
  • حمایت از روابط اجتماعی سالم و پر از احترام با دیگران.
  • ایجاد فضاهای اجتماعی مناسب و فرصت‌های مختلف برای برقراری ارتباطات اجتماعی.
 4. نیازهای احترام و ارزشمندی:
  • ارتقاء اعتماد به نفس و احترام به خود و دیگران.
  • تشویق به ارزش‌های شخصی و جامعه‌ای، از جمله تعهد به اخلاق و انجام وظایف اجتماعی.
 5. نیازهای خودشکوفایی و رشد فردی:
  • ایجاد فرصت‌ها و محیط‌هایی برای یادگیری، توسعه مهارت‌ها و رشد فردی.
  • تشویق به تحصیل، تجربه‌های جدید و اعمال توانمندی‌های فردی.

برای برآورده کردن این نیازها، مسئولین و مدیران می‌توانند به شیوه‌های زیر عمل کنند:

 • طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها که به ایجاد امنیت، اعتماد و احترام، فرصت‌ها و محیط‌های مناسب برای رشد فردی کمک کنند.
 • توجه به نیازهای کارکنان و مشتریان در محیط کسب و کار و ایجاد فرصت‌ها و خدمات مناسب برای آن‌ها.
 • توسعه فرهنگ سازمانی که مبتنی بر احترام، انگیزش و رشد فردی باشد.
 • ایجاد ارتباط با کارکنان و گوش دادن به نیازها و انتقادات آن‌ها به منظور بهبود محیط کاری.
 • تشویق به توسعه حرفه‌ای و شخصی کارکنان از طریق آموزش‌ها و انگیزش‌های مالی یا غیرمالی.

همچنین، اهمیت انعطاف‌پذیری در برآورده کردن نیازها و توجه به متغیرهای فردی و محیطی از جمله عوامل موثر در مدیریت مناسب منابع انسانی است. از این رو، هرم مازلو همچنان به عنوان یک مدل ارزشمند در فهم نیازهای انسانی و تأمین خواسته‌های آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لو به شرح زیر است:

۱. نیازهای فیزیولوژیکی: این سطح پایه‌ترین نیازها را شامل می‌شود که برای بقا انسان ضروری هستند؛ مانند نیاز به غذا، آب، خواب، تنفس و غیره.

۲. نیازهای ایمنی: این سطح شامل نیازهای امنیتی فردی و اجتماعی است؛ مانند نیاز به اجتناب از خطرات فیزیکی و احساس امنیت در محیط‌های اجتماعی و خانه.

۳. نیازهای اجتماعی و ارتباطی: این سطح به نیازهای ارتباطی و اجتماعی انسان اشاره دارد؛ مانند نیاز به عشق، دوستی، وابستگی به دیگران و احترام به اراده‌ها و ارزش‌های گروهی.

۴. نیازهای احترام و ارزشمندی: در این سطح، افراد به تلاش برای ارتقاء خود احترام و به دست آوردن ارزشمندی می‌پردازند؛ مانند نیاز به اعتماد به نفس، احترام دیگران به ما و ارزش‌های شخصی مثل اعتبار و احترام خود به خود.

۵. نیازهای خودشکوفایی و رشد فردی: در سطح بالاتر هرم مازلو، افراد به جستجوی خودشکوفایی، رشد شخصی، و تحقق توانمندی‌های خود می‌پردازند؛ مانند نیاز به تحصیل، خلاقیت، و تعالی در عملکرد.

هرم مازلو به عنوان یک مدل مرجع در روانشناسی و مدیریت منابع انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به شناخت بهتر نیازها و موانع برآورده‌سازی آن‌ها در افراد کمک می‌کند. این مدل نظری همچنین نشان می‌دهد که انسان‌ها در تلاش برای برآورده کردن نیازهای بالاتر هرم، نیازهای پایه‌ای‌تر را به تدریج تا حدودی تأمین کنند.


نقدها:

 1. ساختار پیش‌نیازی: یکی از نقدهای هرم مازلو، فرضیه ساختار پیش‌نیازی آن است؛ به این معنا که برآورده کردن نیازهای سطوح بالاتر، نیازهای سطوح پایین‌تر را کنار می‌گذارد. در عمل، انسان‌ها ممکن است همزمان به برآورده کردن نیازهای مختلف بپردازند و این ساختار متناقض باشد.
 2. تفاوت‌های فرهنگی: مدل هرم مازلو بر مبنای تجربیات غربی ایجاد شده است و ممکن است در فرهنگ‌ها و جوامع دیگر به‌طور کامل قابل اعمال نباشد. اندازه‌گیری و تداوم این نیازها در فرهنگ‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

پیشرفت‌ها: ۱. تعمیم و انعطاف‌پذیری: برخی از نظریه‌پردازان پس از مازلو، هرم مازلو را تعمیم داده‌اند تا به نیازهای مختلف ترتیب دهند و با توجه به فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلف تغییر کند.

۲. تکمیل‌کنندگی با دیگر مدل‌ها: هرم مازلو ممکن است با مدل‌های دیگر مانند نظریه توانمندی‌های خود (Self-Determination Theory) یا نظریه نیازهای ERG آلدرفر (ERG Theory by Clayton Alderfer) ترکیب شود تا یک دیدگاه جامع‌تر برای فهم نیازهای انسانی ارائه شود.

هرم مازلو ابزاری قدرتمند برای درک نیازهای انسانی است و می‌تواند به مدیریت منابع انسانی، رهبری، طراحی سیستم‌ها و بهبود عملکرد سازمان‌ها کمک کند. با این حال، باید به‌خاطر داشت که هرم مازلو تنها یکی از مدل‌ها و نظریه‌های موجود در روانشناسی است و توجه به عوامل دیگر نیز برای فهم کامل و جامع نیازهای انسانی ضروری است.


 1. نیازهای فیزیولوژیکی:
  • اطمینان از دستیابی به غذا، آب، خواب و شرایط بهداشتی مناسب در سطح فردی و اجتماعی.
  • مراقبت از سلامتی فردی و اطمینان از دستیابی به خدمات پزشکی و درمانی.
 2. نیازهای ایمنی:
  • ارتقاء امنیت فیزیکی فردی و جامعه، مانند ایجاد محیط‌های ایمن و حفاظت از خطرات.
  • تقویت اعتماد و روابط اجتماعی مناسب برای کاهش احساس ناامنی.
 3. نیازهای اجتماعی و ارتباطی:
  • حمایت از روابط اجتماعی سالم و پر از احترام با دیگران.
  • ایجاد فضاهای اجتماعی مناسب و فرصت‌های مختلف برای برقراری ارتباطات اجتماعی.
 4. نیازهای احترام و ارزشمندی:
  • ارتقاء اعتماد به نفس و احترام به خود و دیگران.
  • تشویق به ارزش‌های شخصی و جامعه‌ای، از جمله تعهد به اخلاق و انجام وظایف اجتماعی.
 5. نیازهای خودشکوفایی و رشد فردی:
  • ایجاد فرصت‌ها و محیط‌هایی برای یادگیری، توسعه مهارت‌ها و رشد فردی.
  • تشویق به تحصیل، تجربه‌های جدید و اعمال توانمندی‌های فردی.

برای برآورده کردن این نیازها، مسئولین و مدیران می‌توانند به شیوه‌های زیر عمل کنند:

 • طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها که به ایجاد امنیت، اعتماد و احترام، فرصت‌ها و محیط‌های مناسب برای رشد فردی کمک کنند.
 • توجه به نیازهای کارکنان و مشتریان در محیط کسب و کار و ایجاد فرصت‌ها و خدمات مناسب برای آن‌ها.
 • توسعه فرهنگ سازمانی که مبتنی بر احترام، انگیزش و رشد فردی باشد.
 • ایجاد ارتباط با کارکنان و گوش دادن به نیازها و انتقادات آن‌ها به منظور بهبود محیط کاری.
 • تشویق به توسعه حرفه‌ای و شخصی کارکنان از طریق آموزش‌ها و انگیزش‌های مالی یا غیرمالی.

همچنین، اهمیت انعطاف‌پذیری در برآورده کردن نیازها و توجه به متغیرهای فردی و محیطی از جمله عوامل موثر در مدیریت مناسب منابع انسانی است. از این رو، هرم ماز

لو همچنان به عنوان یک مدل ارزشمند در فهم نیازهای انسانی و تأمین خواسته‌های آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *